Wymienniki ciepła JAD X, JAD XK

image_1308660659.jpg
  • Powrót

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD X; JAD X-K są przeznaczone do stosowania

w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw).

obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysoko-parametrowych

wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temperaturze do 203°C,

a także w układach para wodna - woda i chłodnictwie - jeżeli ciśnienie pary nie przekroczy wielkości

ciśnienia pary nasyconej przy dopuszczalnej temperaturze roboczej tr = 203°C.

 

POBIERZ KATALOG