Wymienniki ciepła JAD, JAD K

image_1308660581.jpg
  • Powrót

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD; JAD-K są przeznaczone do stosowania

w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw)

obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysoko-parametrowych

wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temperaturze do 150°C,

a także w układach para wodna - woda i chłodnictwie - jeżeli ciśnienie pary nie przekroczy wielkości

ciśnienia pary nasyconej przy dopuszczalnej temperaturze roboczej tr = 165°C.

 

POBIERZ KATALOG